Uitbreiding en renovatie gebouw 55 KWIII kazerne

Apeldoorn

1 van 23

25 mei 2018

Burgland Bouw B.V. realiseerde de uitbreiding en renovatie van de kazerne te ApeldoornIn opdracht van Dienst Vastgoed Defensie werd het bestaande kazernegebouw met een lengte van circa 190 meter gerenoveerd. Het complete dak werd vervangen inclusief de dakkapellen en goten. De oude stalen gevelkozijnen zijn gedemonteerd en opgeknapt. Inpandig is de kazerne geheel gestript, constructief aangepast en compleet opnieuw afgebouwd inclusief nieuwe installaties. Het kazernegebouw heeft nu de bestemming als opleidingscentrum voor de Koninklijke Marechaussee.

Het bestaande kazernegebouw is door middel van nieuwbouw uitgebreid middels een betonnen kelder van 9.600 m² met schietbanen, oefenruimtes, sporthal en diverse sanitaire ruimtes. De gevels van de sporthal zijn boven het maaiveld afgewerkt met stalen Cor-Ten beplating. Het resterende deel van de kelder werd na afloop aangevuld en is daarmee geheel aan het zicht onttrokken.

Het buitenterrein is opnieuw ingericht met een verdiepte parkeervoorziening die rondom voorzien is van soilmix betonwanden. In het gehele project is ca. 8.000 m³ en 700.000 kg wapeningsstaal verwerkt. Het totale project heeft een omvang van ca. 16.000 m² BVO.

  • Projectstatus
    Opgeleverd
  • Opdrachtgever
    Ministerie van Defensie