Privacy verklaring website

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Burgland Bouw respecteert uw privacy en is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Burgland Bouw verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, of voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • afhandeling van door u aangevraagde informatie, publicaties of onderhoudsmelding;
  • voeren van administratie;
  • beveiligen van uw en onze eigendommen;
  • werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;
  • verbetering van onze website en dienstverlening.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden.

Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Burgland Bouw B.V., Dalwagen 63, 6669 CB Dodewaard, KvK 30263311.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewerkt en bewaart in een ICT-systeem en in fysieke dossiers, waarbij alleen interne personen toegang hebben die voor geheimhouding hebben getekend. Ook zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijnen

Burgland Bouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisering van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, mits we door een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Links naar websites en cookies van anderen

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Burgland Bouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Burgland Bouw verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Uw privacy rechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en u heeft recht om uw gegevens zonodig te laten corrigeren dan wel te verwijderen, of verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, mits dit geen operationele en/of wettelijke risico’s geeft. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Bezwaar maken kunt u door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer.

U heeft het recht om een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens in te dienen. Dat kan bij de administratie van Burgland Bouw via het onderstaande mailadres. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op.

Wijzigingen

Burgland Bouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

E-mail: administratie@burglandbouw.nl

Dodewaard, 08 mei 2018