Nieuwbouw uitbreiding Van Soest B.V.

Kesteren

1 van 15

16 maart 2018

Burgland Bouw realiseerde in opdracht van Van Soest Holding B.V. de nieuwbouw en uitbreiding van haar bedrijfshal.Voor de uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit met een extra productielijn werd een nieuwe fabriekshal met een grote nieuwe koelcel gebouwd. Ook was er behoefte aan extra opslagcapaciteit en werd er om die reden ook een nieuw vrieshuis gerealiseerd. De totale bruto vloeroppervlakte van het project is ca. 4.000 m2.

Burgland Bouw B.V. realiseerde nieuwbouw voor Van Soest Kesteren met het BREEAM-NL certificaat.

Van Soest Holding B.V. had de intentie om een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoedobject te realiseren. In dit kader moest het BREEAM certificaat voor de ontwerpfase worden verkregen op basis van ontwerpdocumenten. Dit certificaat vervalt na oplevering van het gebouw. Ook het BREEAM certificaat voor de opleverfase moest worden verkregen. Dit certificaat is definitief zonder einddatum voor het opgeleverde gebouw. Het certificaat is verkregen op basis van het gebouwdossier en de opleveringsdocumenten.

De certificaten voor dit project moeten minimaal aan de duurzaamheidsscore BREEAM Outstanding voldoen. Deze duurzaamheidsscore is opgebouwd uit deelscores en moet met minimaal 85% voldoen aan onderstaande categorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging:

 • Management (12%)
 • Gezondheid (15%)
 • Energie (19%)
 • Transport (8%)
 • Water (6%)
 • Materialen (12,5%)
 • Afval (7,5%)
 • Landgebruik & ecologie (10%)
 • Vervuiling (10%)

Voor ons als hoofdaannemer betekende dit dat wij tijdens de voorbereiding, uitvoering en oplevering van dit project bewust omgingen met deze genoemde categorieën. Bij de inkoop van materialen diende bijvoorbeeld gekeken te worden of het product een minimale hoeveelheid gerecyclede grondstoffen bevatte. In het gebouwdossier werd een registratie vastgelegd van allerlei aspecten die spelen op de bouwplaats, zoals de afvalscheiding en het energieverbruik tijdens de bouwfase. Doordat iedere betrokkene bewijs moest aanleveren voor het gebouwdossier is er door ons personeel en onderaannemers bewust omgegaan met het aspect milieu en gezondheid.

Van Soest is een onderneming die is uitgegroeid tot een gerenommeerde logistieke partner op het gebied van koel- en vriesopslag. Van Soest heeft klanten in alle onderdelen van de food-business waarbij de in- en uitgaande goederenstroom wereldwijd is.

 • Projectstatus
  Opgeleverd
 • Opdrachtgever
  Van Soest Holding B.V.