Talita Koemischool

Nijmegen

1 van 4

30 april 2018

Burgland Bouw heeft via een onderhandse aanbesteding de opdracht gekregen voor het realiseren van de Talita Koemi school te Nijmegen.De opdracht betreft de nieuwbouw van een zogenaamde brede school binnen het stedelijke gebied van Nijmegen. De school bevat roepsruimten voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VSO), buitenschoolse opvang, een gymzaal en daaraan koppelbare multifunctionele zaal, diverse multifunctionele ruimten, logopedie- en therapieruimte en kantoorruimten.

Brede school Talita Koemi is ontworpen als een kleurrijk paviljoen met een stoere, elegante uitstraling. Aan de oostzijde van het gebouw is een overdekte speelplaats gerealiseerd die door middel van ‘echte’ boomstammen wordt ondersteund.

Burgland Bouw heeft dit project uitgevoerd als bouwkundig hoofdaannemer met de coördinatieplicht voor neven- en onderaannemers.

  • Projectstatus
    Opgeleverd
  • Opdrachtgever
    Gemeente Nijmegen