1 van 8

28 januari 2021

Nieuwbouw Rodenborch College te RosmalenIn het nieuwe schoolgebouw zijn twee scholen samengevoegd die verder gaan onder de naam ‘Het Rodenborch College’. Het uitgangspunt is dat het ‘wij’-gevoel overheerst. Het onderwijsaanbod bestaat uit vmbo, havo en vwo. De school is gerealiseerd in een uitbreidingsgebied in een groene zone tussen Rosmalen en de Groote Wielen.

Het Rodenborch College is een LOOT-school, waardoor er focus op sport is. Een onderdeel van het nieuwe gebouw bestaat daarom uit een sportaccommodatie met twee sporthallen, bestaande uit 6 gymzalen. Het hoofdgebouw bestaat uit een aantal vleugels met ieder een eigen plek voor de leerlingen, ingedeeld in domeinen. In het hart van het gebouw bevindt zich een centrale hal waar alle lijnen samenkomen. Aan deze ruimte bevinden zich een aantal pauzegebieden. Er is niet één grote aula, maar juist een aantal kleinere ruimten, verspreid door het gebouw. Hierdoor kunnen leerlingen hun eigen plek creëren waar zij zich thuis kunnen voelen.

De school voldoet aan de BENG-normen (bijna energieneutraal gebouw). Het dak wordt voor een groot deel voorzien van PV-panelen en op de overige delen van het dak komt begroeiing. Ook vindt er warmteterugwinning plaats en zowel warme als koude wordt door energiezuinige warmtepompen opgewekt. Het buitengebied wordt eveneens omringd door groen. Op het schoolplein zijn verblijfsplekken die uitnodigen tot ontmoeting. Het parkeren en de fietsenstallingen zijn ingepast in blokken groen. Aan de westzijde van het gebouw is een landschappelijke strook met natuur en water gerealiseerd als buffer naar het achterliggende bedrijventerrein.

De totale brutovloeroppervlakte bedraagt ca. 16.990 m² bestaande uit 12.634 m² onderwijs en 4.356 m² sport.

 

 

  • Projectstatus
    Opgeleverd
  • Opdrachtgever
    Ons Middelbaar Onderwijs
  • Architect
    RoosRos Architecten