Nieuwbouw Eben Haëzerschool

Barneveld

1 van 16

30 april 2018

Burgland Bouw B.V. realiseerde in opdracht van de Eben-Haëzerschool een nieuw schoolgebouw met twee gymzalen te Barneveld.Het project bestaat uit een deel herontwikkeling en een fors gedeelte nieuwbouw.  Tegen het bestaande halfronde gebouw werd een nieuw U-vormig schoolgebouw geplaatst, deels in één en deels in twee bouwlagen.  De school en gymzalen hebben een BVO van circa 5.200m². De nieuwe school beschikt over 28 reguliere lokalen, drie lokalen t.b.v. zorggroepen, drie speellokalen, twee gymzalen en vijf ICT-leerpleinen.

De Eben-Haëzerschool biedt onderwijs aan circa 700 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 27 reguliere groepen en 3 schakelgroepen.

Burgland Bouw B.V. heeft dit project uitgevoerd als bouwkundig hoofdaannemer. De installatietechnische en civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd in onder aanneming. Ook hebben wij de coördinatiegevoerd over een aantal directieleveringen (nevenaannemers).

Vanuit ons beleidsplan zet Burgland Bouw B.V. standaard in op Social Return on Investment. Dit doen we door het (bedrijfsbreed) inzetten van langdurig werkzoekende en/of leerlingen en stagiairs. De 5% regeling houdt sluit perfect aan bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid van Burgland Bouw B.V. Wij ondersteunen de doelstelling om dit te bereiken.

  • Projectstatus
    Opgeleverd
  • Opdrachtgever
    Eben-Haëzerschool