Nieuwbouw basisschool De Viermaster

Scherpenzeel

1 van 6

30 april 2018

Burgland Bouw realiseerde in opdracht van het VCPO De Viermaster een nieuw schoolgebouw te Scherpenzeel.In het nieuwe schoolgebouw worden twee gefuseerde basisscholen gehuisvest. De nieuwe school is gebouwd met grote overstekken wat hiermee aansluit bij de kenmerkende bebouwing in het aangrenzende gebied. Een traditioneel schoolgebouw met een bruto vloeroppervlakte van 2.000m², verdeeld over twee bouwlagen.

Het gebouw is hoogwaardig ontwikkelt wat betreft duurzaamheid, energiegebruik en exploitatie. Er is ook ingezet op flexibiliteit en multifunctionaliteit. De constructie van het gebouw is op zodanige wijze opgezet dat het gebouw mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen zoals groei en krimp van de school.

Burgland Bouw B.V. heeft dit project uitgevoerd als bouwkundig hoofdaannemer. De installatietechnische en civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd in onder aanneming. Ook hebben wij de coördinatie gevoerd over een aantal directieleveringen (nevenaannemers).

Vanuit ons beleidsplan zet Burgland Bouw B.V. standaard in op Social Return on Investment. Dit doen we door het (bedrijfsbreed) inzetten van langdurig werkzoekende en/of leerlingen en stagiairs. De 5% regelinghoudt sluit perfect aan bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid van Burgland Bouw.

  • Projectstatus
    Opgeleverd
  • Opdrachtgever
    VPCO De Viermaster