Kantoor en bedrijfshal Van Reenen Transport

Barneveld

1 van 15

16 maart 2018

Burgland Bouw B.V. realiseerde in opdracht van Van Reenen Barneveld Beheer een kantoor met bedrijfshal.De totale brutovloeroppervlakte van het project is ca. 22.000 m2. De bedrijfshal heeft 60 laad- en losdocks.

Van Reenen Barneveld Beheer had de intentie om een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoedobject te realiseren. In dit kader moest het BREEAM certificaat voor de ontwerpfase worden verkregen op basis van ontwerpdocumenten. Dit certificaat vervalt na oplevering van het gebouw. Ook het BREEAM certificaat voor de opleverfase moest worden verkregen. Dit certificaat is definitief zonder einddatum voor het opgeleverde gebouw. Het certificaat is verkregen op basis van het gebouwdossier en de opleveringsdocumenten.

De certificaten voor dit project moeten minimaal aan de duurzaamheidsscore BREEAM Outstanding voldoen. Deze duurzaamheidsscore is opgebouwd uit deelscores en moet met minimaal 85% voldoen aan onderstaande categorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging:

 • Management (12%)
 • Gezondheid (15%)
 • Energie (19%)
 • Transport (8%)
 • Water (6%)
 • Materialen (12,5%)
 • Afval (7,5%)
 • Landgebruik & ecologie (10%)
 • Vervuiling (10%)

Voor ons als hoofdaannemer betekende dit dat wij tijdens de voorbereiding, uitvoering en oplevering van dit project bewust omgingen met deze genoemde categorieën. Bij de inkoop van materialen werd bijvoorbeeld gekeken of het product een minimale hoeveelheid gerecyclede grondstoffen bevatte. In het gebouwdossier is een registratie vastgelegd van allerlei aspecten die speelden op de bouwplaats. Hierin werd o.a. geregistreerd de afvalscheiding en het energieverbruik tijdens de bouwfase. Doordat een iedere betrokkene bewijs moest aanleveren voor het gebouwdossier werd er door ons personeel en onderaannemers bewust omgegaan met het aspect milieu en gezondheid.

Van Reenen verzorgt voor haar klanten al bijna 100 jaar transport, warehouse en verhuizingen. Bij Van Reenen zijn ruim 160 mensen werkzaam.

 

 • Projectstatus
  Opgeleverd
 • Opdrachtgever
  Van Reenen Barneveld Beheer