Het Nieuwe Lyceum

Bilthoven

1 van 10

19 maart 2018

Burgland Bouw realiseerde de vernieuwbouw van Het Nieuwe Lyceum te BilthovenHet schoolgebouw is aangepast aan een nieuw onderwijsconcept, waarbij de verschillende leeromgevingen zijn toegesneden op de specifieke leerbehoefte van diverse leerjaren en onderwijstypen. Naast deze nieuwe opzet voor het onderwijs is de uitstraling van het gebouw en de kwalitieit van het klimaat verbeterd. De nieuwbouw ligt middenin het gebouw. Er zijn een nieuwe trap en andere ruimtelijke verbindingen gemaakt waardoor er een centrale ruimte is ontstaan die het gebouw tot nu toe mistte. De oudste bouwdelen zijn ontworpen tussen 1938 en 1968 door Hilversumse architect Paul Briët.

Het was een omvangrijke verbouwing, waarbij tijdens de verschillende bouwfasen het gebouw in gebruik is gebleven. Het project heeft een bruto vloeroppervlakte van ca. 7.836 m².

  • Projectstatus
    Opgeleverd
  • Opdrachtgever
    Hevo B.V.
  • Architect
    OIII Architecten