03 mei 2022

Onderwijsspecial Rodenborch CollegeNieuwbouw Rodenborch College te Rosmalen

Een gezonde en toekomstgerichte school voor circa 2300 leerlingen en twee volwaardige sporthallen met kantine en foyer. Dat is het programma voor de nieuwbouw van het Rodenborch College in Rosmalen.

In het gebouw komen twee scholen samen in één gebouw en onder één naam. Uitgangspunt is dat het ‘wij’-gevoel overheerst. De school wordt gerealiseerd in een uitbreidingsgebied in een groene zone tussen Rosmalen en de Groote Wielen. Om het grote programma goed in te passen in de eerder nog braakliggende omgeving heeft RoosRos het gebouw integraal ontworpen met de landschappelijke inrichting van het kavel en verankerd in de groenzone.

De realisatie van ons ontwerp is toevertrouwd een Burgland Bouw. De samenwerking verloopt erg goed. Er zijn vaste aanspreekpunten en door elke twee weken op de bouw te zijn blijven de lijntjes kort. We maken gebruik van een online platform, waardoor het delen en controleren van tekeningen soepel verloopt. Tijdens de bouw van zo’n grote school komen we af en toe nog zaken tegen die de nodige flexibiliteit vereisen. Burgland  Bouw is daarin meedenkend en oplossingsgericht.

Groot maar toch kleinschalig
Het gebouw bestaat uit een aantal vleugels met ieder een eigen plek voor de leerlingen. Kleinschalige en herkenbare domeinen. Rond de leerpleinen is een mix van gevarieerde onderwijsruimten geprojecteerd. De vleugels zorgen voor een overzichtelijke en ‘leesbare’ opzet van het gebouw. In het hart van het gebouw bevindt zich de centrale circulatieruimte waar de verschillende functies samenkomen. Aan deze ruimte bevinden zich een aantal pauzegebieden. Geen grote centrale aula, maar juist een aantal kleinere ruimtes verspreid door het gebouw aan de gevels met veel daglicht en zicht op groen. Leerlingen vinden hierdoor elk hun eigen plek waar zij zich thuis kunnen voelen.

Het kleurgebruik in de school draagt bij aan de herkenbaarheid van de domeinen. De verschillende gebouwdelen hebben hun eigen accentkleur. De leerpleinen krijgen elk hun eigen identiteit door het toepassen van grote wallprints en plafondeilanden in verschillende vormen en patronen. Zo weet je als leerling direct waar je je bevindt en kun je je goed oriënteren in het gebouw.

Specifiek maar toch generiek
Het nieuwe Rodenborch College is vormgegeven als generiek – vrij indeelbaar – gebouw. Het specifieke programma en de vertaling van de onderwijsvisie zijn zorgvuldig ingepast maar kunnen in de toekomst eenvoudig gewijzigd worden. Geen strak maatpak op het programma van vandaag, maar juist een flexibel gebouw voor morgen en overmorgen.

Op de begane grond zijn de gemeenschappelijke vakken zoals kunst, binask en het technasium gelegen. Als etalage richting de openbare ruimte èn met een directe verbinding naar plekken waar buiten les gegeven kan worden. Op de verdiepingen zijn de lokalen als een flexibele ring aan de gevels geprojecteerd. Toekomstige wijzigingen in de omvang van de domeinen zijn zo goed op te vangen.

Modulair maar toch frivool
Het gebouw is geen grote doos. Integendeel! De vleugels met verschillende richtingen geven het gebouw juist een informeel en frivool karakter. Een intelligent systeem op een strak stramien zorgt voor repetitie. Afhankelijk van het programma en de daglichtbehoefte zullen de invullingen verschillend worden vormgegeven. Dit leidt tot verrassende uitzonderingen en variatie in de gevels.

Water en groen
Het onderwijsgebouw wordt ingebed in het groen. Binnen en buiten vloeien zoveel mogelijk in elkaar over. Op het plein zijn mooie verblijfsplekken ontworpen die uitnodigen tot ontmoeting. Het parkeren en de fietsenstallingen zijn ingepast in blokken groen. Aan de Westzijde van het gebouw wordt een landschappelijke strook met groen en water gerealiseerd als buffer naar het achterliggende bedrijventerrein. Door de spiegeling krijgt men zo twee keer zoveel gebouw voor de prijs van één.

 

Roel Kosters – Architect RoosRos Architecten

Neem contact op met Wim de Jong

Bouwers met daadkracht