03 mei 2022

Onderwijsspecial Rodenborch CollegeNieuwbouw Rodenborch College te Rosmalen

Een gezonde en toekomstgerichte school
Het nieuwe schoolgebouw van het Rodenborch College wordt gebouwd in de wijk De Groote Wielen. Het Rodenborch-College is een LOOT-school waardoor er focus op sport is. Onderdeel van de nieuwbouw vormt een sportaccommodatie met twee sporthallen (6 gymzalen) met een interne hoogte van 7 meter. Het hoofdgebouw bestaat uit een aantal vleugels met ieder een eigen plek voor de leerlingen, ingedeeld in domeinen. In het hart van het gebouw bevindt zich de centrale verkeersruimte waar alle lijnen samenkomen. Er is niet één grote centrale aula, maar juist een aantal kleinere pauzeruimten verspreid door het gebouw. Leerlingen vinden hierdoor hun eigen plek waar zij zich thuis kunnen voelen.

Gekozen is voor een flexibel en vrij indeelbaar gebouw. Het specifieke programma en de vertaling van de onderwijsvisie zijn zorgvuldig ingepast maar kunnen in de toekomst eenvoudig gewijzigd worden.

Proces
Winifred van den Bosch (directeur HEVO) heeft samen met collega’s de definitiefase begeleid waarin expliciet aandacht is besteed aan het samenkomen van de twee verschillende scholen in één gebouw. Aan de hand van diverse werksessies met gebruikers zijn verschillende thema’s en aandachtsgebieden besproken. Wij hebben een ruimtelijk-functioneel én een technisch Programma van Eisen opgesteld en geadviseerd over de projectorganisatie, planning en financiële opzet van het project.

Jos Ramakers (projectleider HEVO) en Winifred van den Bosch verzorgen het bouwmanagement en hebben de selectie van de ontwerpers georganiseerd. In nauwe samenwerking met het Rodenborch College, het Jeroen Bosch College en Ons Middelbaar Onderwijs heeft HEVO daarna het ontwerpproces begeleid. Op basis van een bestek is de aanbesteding van de uitvoering georganiseerd waarin er expliciet aandacht is geweest voor optimale marktwerking en gegarandeerde langjarige prestaties. Burgland Bouw, WSi Techniek en FPH Ploegmakers zijn hierbij als beste uit de bus gekomen voor respectievelijk de bouwkundige installatietechnische en terreinwerkzaamheden.

Vanaf begin 2021 voeren Jos en Winifred de directievoering en zorgen op die manier voor een soepele onderlinge samenwerking en afstemming met de raakvlakken zoals nutsvoorzieningen, openbare ruimte en, samen met de school, de inrichting van het gebouw.

Vanaf de start van de bouw hebben we prettig met Burgland Bouw samengewerkt. Mede vanwege de spannende planning heeft Burgland Bouw steeds meegedacht in het belang van de voortgang van het project, waarbij kwaliteit en samenwerking voorop stonden. In de zomer van 2022 zal het gebouw na een zeer korte bouwperiode, zeker gezien de grootte van het project, worden opgeleverd en vervolgens in het nieuwe onderwijsjaar in september 2022 in gebruik worden genomen.

Het is fantastisch om aan een dergelijk project mee te werken, om vanuit het niets een nieuw groot schoolgebouw te mogen ontwikkelen van idee naar in gebruik name. Zeker nu het gebouw en terrein bijna af zijn raakt iedereen enthousiast over de vorm en uitstraling. We horen al van veel leerlingen uit de buurt dat ze het een gaaf schoolgebouw vinden en dat zij er zin in hebben om in deze duurzame nieuwbouw te starten.

Duurzaam
De school voldoet aan de BENG-normen (bijna energieneutraal gebouw). Het gebouw heeft uiteraard een uitstekende thermische schil met hoge Rc-waarden, op een groot deel van het dak komen PV-panelen en op de overige delen van het dak begroeiing, er vindt warmteterugwinning plaats en zowel warmte als koude wordt door energiezuinige warmtepompen opgewekt.

De nieuwe school wordt omringd door groen. Op het plein komen verblijfsplekken die uitnodigen tot ontmoeting. Het parkeren en de fietsenstallingen zijn ingepast in blokken groen. Aan de westzijde van het gebouw wordt een landschappelijke strook met natuur en water gerealiseerd als buffer naar het achterliggende bedrijventerrein.

 

Winifred van den Bosch – Directeur Hevo

Neem contact op met Wim de Jong

Bouwers met daadkracht