06 oktober 2023

Nieuw in opdracht!Vernieuwbouw SO Lux te Utrecht

Het huidige schoolgebouw met sporthal voor speciaal onderwijs wordt geheel gerenoveerd en uitgebreid, waarna het een nieuwe en energie-neutrale school binnen de contouren van het bestaande gebouw wordt.

De inrichting wordt efficiënter en aangepast aan de huidige onderwijswensen en het pand wordt duurzaam, gasloos en geïsoleerd.

Inmiddels zijn we gestart met de sloop van een deel van het huidige verouderde pand, waarna we pas zullen starten met de nieuwbouw en renovatie.