1 van 1

31 januari 2022

AgriJob Booster BeninBij Burgland Bouw vinden we het belangrijk om te investeren buiten de grenzen van ‘onze wereld’. Daarom ondersteunen we al jaren projecten van Woord en Daad.

In deze video zie je een deelnemer van het mooie project AgriJob Booster Benin, dat wij ondersteunen. Dit project stimuleert ondernemerschap van jongeren op het platteland in Benin, waardoor bedrijvigheid ontstaat en jongeren een inkomen hebben. De jongeren gaan aan de slag in de agrarische sector of in het verwerken van agrarische producten.

Het stimuleren van ondernemerschap spreekt ons aan. Deze jongeren hebben vaak goede ideeën, maar het ontbreekt ze aan het steuntje in de rug om die plannen uit te voeren. Via AgriJob Booster Benin kunnen wij dat steuntje in de rug zijn. De jongeren krijgen coaching en ondernemerschapstraining zodat hun bedrijf een goede start kan maken.

We voelen ons nauw betrokken bij dit project. Wij vinden het mooi dat we een deel van ons rendement kunnen besteden aan het creëren van werkgelegenheid voor de jongeren in Benin en hen daarmee en kansrijke toekomst bieden.

 

Neem contact op met Wim de Jong

Bouwers met daadkracht